OXYGEN X-Air C200 vėdinimo įrenginio garantijos pratęsimas – 1 metai

69.00

Pratęskite šiuo metu dar galiojančios vėdinimo įrenginio OXYGEN X-Air C200 garantijos terminą, įsigydami 1-erių metų garantijos pratęsimo paketą

Aprašymas

OXYGEN X-Air C200 vėdinimo įrenginio garantijos pratęsimas – 1 metai

Standartinis OXYGEN vėdinimo įrenginių garantijos terminas – 24 mėnesiai. Pratęskite šiuo metu dar galiojančios garantijos terminą įsigydami garantijos pratęsimo paketą

 

Garantijos sąlygos

 

Vėdinimo įrenginiui OXYGEN X-Air C200 suteikiama 24 mėnesių garantija nuo jo įsigijimo dienos. Jei kokybišką įrenginio sumontavimą priėmimo eksploatacijai aktu patvirtina įgaliotas vėdinimo įrenginio gamintojo atstovas, garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įrenginio priėmimo eksploatacijai datos. Vėdinimo įrenginys turi būti sumontuotas ir priduotas eksploatacijai ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo jo įsigijimo datos.

Nesant įrašo, patvirtinančio sumontavimo datą, garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo datos. Kreipdamiesi dėl gedimo, turėkite įsigijimo datą patvirtinantį dokumentą.

Garantijos pratęsimo paketas pratęsia standartinį garantijos terminą papildomais 12 mėn.

Gaminio modelis ir serijos numeris turi atitikti nurodytus techninio aptarnavimo ir garantijos lape.

Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms – vėdinimo įrenginio oro filtrams.

Suremontuotoms ar pakeistoms vėdinimo įrenginio detalėms garantijos sąlygos galioja likusį vėdinimo įrenginio garantijos laiką.

 

Garantija gali būti netaikoma, jei:

 

Vėdinimo įrenginio gedimas įvyko dėl vartotojo kaltės.

Mechaniškai pažeistas vėdinimo įrenginio korpusas, dangtis, ar kitos dalys.

Kitais montavimo ir eksploatavimo vadove numatytais atvejais.

Gedimas įvyko dėl gaisro, elektros iškrovos, vandens užliejimo.

Gedimą įvyko dėl į vėdinimo įrenginio vidų patekusių pašalinių medžiagų, kietųjų dalelių, skysčių.

Neįmanoma nustatyti vėdinimo įrenginio serijos numerio dėl pažeistos gaminio etiketės.

Vėdinimo įrenginys buvo remontuotas tam gamintojo įgaliojimų neturinčių asmenų ar imonių.

Gedimas įvyko dėl įrenginio eksploatavimo metu naudotų neoriginalių įrenginio priedų, oro filtrų.

Pirkėjas nepateikia pirkimo datą įrodančio dokumento ar tinkamai užpildyto techninio aptarnavimo ir garantijos lapo.