OXYGEN X-Air C200 vėdinimo įrenginio garantijos atnaujinimas – 1 metai

199.00

Atnaujinkite jau pasibaigusią vėdinimo įrenginio OXYGEN X-Air C200 garantiją, įsigydami 1-erių metų garantijos atnaujinimo paketą

Kategorija:

Aprašymas

OXYGEN X-Air C200 vėdinimo įrenginio garantijos atnaujinimas – 1 metai

Standartinis OXYGEN vėdinimo įrenginių garantijos terminas – 24 mėnesiai. Atnaujinkite jau pasibaigusią vėdinimo įrenginio garantiją įsigydami garantijos atnaujinimo paketą

 

Garantijos sąlygos

 

Garantijos atnaujinimo paketas suteikia vėdinimo įrenginiui papildomą 12 mėn. garantijos terminą, pradedamą skaičiuoti nuo garantijos atnaujinimo paketo patvirtinimo.

Vėdinimo įrenginys garantijos atnaujinimo paketo įsigijimo metu turi būti nesugedęs. Įrenginio naudotojas įsipareigoja sudaryti galimybę gamintojui ar jo įgaliotam atstovui įvertinti įrenginio būklę prieš patvirtinant garantijos atnaujinimo įsigaliojimą.

Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms – vėdinimo įrenginio oro filtrams.

Suremontuotoms ar pakeistoms vėdinimo įrenginio detalėms garantijos sąlygos galioja likusį vėdinimo įrenginio garantijos laiką.

 

Garantija gali būti netaikoma, jei:

 

Vėdinimo įrenginio gedimas įvyko dėl vartotojo kaltės.

Mechaniškai pažeistas vėdinimo įrenginio korpusas, dangtis, ar kitos dalys.

Kitais montavimo ir eksploatavimo vadove numatytais atvejais.

Gedimas įvyko dėl gaisro, elektros iškrovos, vandens užliejimo.

Gedimą įvyko dėl į vėdinimo įrenginio vidų patekusių pašalinių medžiagų, kietųjų dalelių, skysčių.

Neįmanoma nustatyti vėdinimo įrenginio serijos numerio dėl pažeistos gaminio etiketės.

Vėdinimo įrenginys buvo remontuotas tam gamintojo įgaliojimų neturinčių asmenų ar imonių.

Gedimas įvyko dėl įrenginio eksploatavimo metu naudotų neoriginalių įrenginio priedų, oro filtrų.

Pirkėjas nepateikia pirkimo datą įrodančio dokumento ar tinkamai užpildyto techninio aptarnavimo ir garantijos lapo.