Garantijos išplėtimai

OXYGEN vėdinimo įrenginių garantijos išplėtimas / pratęsimas

Standartinis OXYGEN vėdinimo įrenginių garantijos terminas – 24 mėnesiai. Prailginkite garantijos terminą įsigydami garantijos išplėtimo paketą